Thiết bị , ghi nhận điện áp MCR-4V


Thông số chung:  
Kênh đo: Voltage 4ch
Phạm vi đo: ±300mV to ±24V, AUTO
Độ chính xác: When the 50-60 Hz filter is ON, varies with the Measurement Range as follows:
  ±300 mV: ±(0.3% + 0.06 mV)
  ±1.5 V : ±(0.3% + 0.3 mV)
  ±6 V : ±(0.3% + 0.6 mV)
  ±24 V : ±(0.3% + 2.4 mV)
Màn hình LCD hiển thị: Giá trị đo, dung lượng pin . V.V..
Khả năng ghi trữ: 480000 data
Phương thức ghi  Tức thời, trung bình hoặc Ave. Fine
Khoảng thời gian ghi: 15 lựa chọn từ 1giây - 60 phút
Chế độ ghi: Liên tục/một lần
Kết nối USB
Nguồn: AA Alkaline Battery x 2, AC Adaptor
Môi trường hoạt động: Nhiệt độ: -10 to 60°C
Độ ẫm: 90%RH or less (no condensation)
Kích thước: H:120mm × W:75mm × D:32mm
Công suất không thấm nước: Không
Tuổi thọ pin: Approx. 4.5 -130 Ngày
Phụ kiện: Cáp USB (US-15C), Software ( CD Rom), v.v…

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

type"text/javascript"> var Tawk_APITawk_API{}, Tawk_LoadStartnew Date(); (function(){ var s1document.createElement("script"),s0document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.asynctrue; s1.srchttps://embed.tawk.to/5b2b0908eba8cd3125e30a4b/1cgg1nd4u; s1.charsetUTF-8; s1.setAttribute(crossorigin,); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })();