Sản phẩm khuyến mãi

THIẾT BỊ TỰ GHI NHIỆT ĐỘ TAND TR-71NW TANDD
Thiết bị TR-71 nw của TandD là THIẾT BỊ TỰ GHI NHIỆT ĐỘ trong khoảng đo từ...
0
0
THIẾT BỊ TỰ GHI NHIỆT ĐỘ ĐÔ ẨM TR-72WB TANDD
Thiết bị TR-72wb là THIẾT BỊ TỰ GHI NHIỆT ĐỘ ĐÔ ẨM trong khoản nhiệt độ...
0
0
THIẾT BỊ TỰ GHI NHIỆT ĐỘ TR-51i CHỐNG THẤM NƯỚC
Thiết bị tự ghi nhiệt độ TR-51i dùng tự động kiểm soát nhiệt độ trong...
0
0
THIẾT BỊ THEO DÕI NHIỆT ĐỘ CAO TR-75WB
Nhiệt kế tự ghi TR-75WB của TandD-Nhật là THIẾT BỊ THEO DÕI NHIỆT ĐỘ có thể...
0
0
THIẾT BỊ THEO DÕI  NHIỆT ĐỘ CAO TR-75NW KẾT HỢP NHIỀU LOẠI ĐẦU DÒ
Thiết bị TR-75nw là THIẾT BỊ TỰ GHI NHIỆT ĐỘ CAO có thể kiểm tra nhiệt độ...
0
0
THIẾT BỊ GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐÔ ẨM NHÀ XƯỞNG VÀ KHO HÀNG TR-72WB-S
Nhiệt ẩm kế tự ghi TR-72wb-S là Thiết bị theo dõi nhiệt độ và độ ẩm nhà...
0
0
THIẾT BỊ TỰ GHI NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM TR-72NW VỚI ĐẦU DÒ THA-3001 TANDD
Thiết bị TR-72nw là THIẾT BỊ TỰ GHI NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM của TANDD-Nhật Bản....
0
0
THIẾT BỊ TỰ GHI NHIỆT ĐỘ TR-52i ĐẦU DÒ NGOÀI (-60 đến 155 độ) TANDD
Thiết bị TR-52i là THIẾT BỊ TỰ GHI NHIỆT ĐỘ kết hợp với đầu dò ngoài...
0
0

Sản phẩm bán chạy

THIẾT BỊ TỰ GHI NHIỆT ĐỘ TAND TR-71NW TANDD
Thiết bị TR-71 nw của TandD là THIẾT BỊ TỰ GHI NHIỆT ĐỘ trong khoảng đo từ...
0
THIẾT BỊ TỰ GHI NHIỆT ĐỘ ĐÔ ẨM TR-72WB TANDD
Thiết bị TR-72wb là THIẾT BỊ TỰ GHI NHIỆT ĐỘ ĐÔ ẨM trong khoản nhiệt độ...
0
THIẾT BỊ TỰ GHI NHIỆT ĐỘ TR-51i CHỐNG THẤM NƯỚC
Thiết bị tự ghi nhiệt độ TR-51i dùng tự động kiểm soát nhiệt độ trong...
0
THIẾT BỊ THEO DÕI NHIỆT ĐỘ CAO TR-75WB
Nhiệt kế tự ghi TR-75WB của TandD-Nhật là THIẾT BỊ THEO DÕI NHIỆT ĐỘ có thể...
0
THIẾT BỊ THEO DÕI  NHIỆT ĐỘ CAO TR-75NW KẾT HỢP NHIỀU LOẠI ĐẦU DÒ
Thiết bị TR-75nw là THIẾT BỊ TỰ GHI NHIỆT ĐỘ CAO có thể kiểm tra nhiệt độ...
0
THIẾT BỊ GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐÔ ẨM NHÀ XƯỞNG VÀ KHO HÀNG TR-72WB-S
Nhiệt ẩm kế tự ghi TR-72wb-S là Thiết bị theo dõi nhiệt độ và độ ẩm nhà...
0
THIẾT BỊ TỰ GHI NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM TR-72NW VỚI ĐẦU DÒ THA-3001 TANDD
Thiết bị TR-72nw là THIẾT BỊ TỰ GHI NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM của TANDD-Nhật Bản....
0
THIẾT BỊ TỰ GHI NHIỆT ĐỘ TR-52i ĐẦU DÒ NGOÀI (-60 đến 155 độ) TANDD
Thiết bị TR-52i là THIẾT BỊ TỰ GHI NHIỆT ĐỘ kết hợp với đầu dò ngoài...
0

Hỗ trợ trực tuyến

Ms Quỳnh
0362688220
Ms Ánh
0778995401
Mr.Vinh
0937 937 385
Mr.Việt
0329 282 767
Mr.Trường
0909 86 04 89
banner phải 1
BANNER PHAI 2
BANNER PHAI 3
BANNER PHAI 4
BANNER PHAI 5

Facebook

Bản đồ

Maps
type"text/javascript"> var Tawk_APITawk_API{}, Tawk_LoadStartnew Date(); (function(){ var s1document.createElement("script"),s0document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.asynctrue; s1.srchttps://embed.tawk.to/58ec5386f7bbaa72709c5950/default; s1.charsetUTF-8; s1.setAttribute(crossorigin,); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })();